Fitness Hoop 2300

฿1,390.00
SKU: JS0658 Category: Tag:

เจสัน ฟิตเนสฮูป 2300

ปั้นเอว S ง่าย ๆ ไม่ต้องง้อยิม! ด้วยฮูลาฮูป คร้้งละ 30 นาที/วัน หุ่นลีนๆแบบที่ฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

จุดเด่นของสินค้า

ประโยชน์ที่จะได้จากการเล่นฮูลาฮูป

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fitness Hoop 2300”