JasonMyFitness

โดยปกติศาตร์ของการเล่นโยคะ การเล่น 1 ชั่วโมง สามารถเผาผลาญได้ 100-500 แคลอรี่เลยทีเดียว! (และถ้ายิ่งเป็นโยคะร้อนหรือเล่นในห้องเปิดโล่งไม่ติดแอร์ก็จะยิ่งเผาผลาญได้มากขึ้น) อาจขึ้นอยู่กับท่าของโยคะด้วย ซึ่งท่าที่เหมาะสมกับผู้ที่เพิ่งฝึกเล่นโยคะได้แก่ท่าดังต่อไปนี้

ท่า Downward Dog

วิธีฝึก : เริ่มจากคุกเข่าลงกับพื้น โค้งลำตัวราบกับพื้น และวางมือลงบนพื้น โดยวางมือล้ำช่วงไหล่พอประมาณ จากนั้นค่อย ๆ ยกลำตัวและก้นขึ้น พยายามให้หลัง ขาและแขนเหยียดตรงที่สุด สูดลมหายใจเข้า-ออก 5-10 ครั้ง กลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำซ้ำประมาณ 5-7 ครั้ง

ท่า Knee To Chest Pose

วิธีฝึก : ให้นอนราบ เท้าเหยียดตรง แขนวางข้างลำตัว หายใจเข้าช้าๆ พร้อมกับยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นชิดหน้าอก และใช้มือทั้งสองข้างกอดขาทั้งสองข้างนับ 1 2 3 แล้วหายใจออกพร้อมกับคลายท่า หากทำจนเกิดความชำนาญและร่างกายแข็งแรง ให้ยกลำตัวและศีรษะขึ้น ให้ศีรษะจรดเข่า

ท่า Seated Forward Fold

วิธีฝึก : ให้นั่งตัวตรง ยืดขาไปข้างหน้า ยืดแขนทั้งสองข้างไปแตะที่ปลายเท้า ค้างไว้ 5-10 ลมหายใจ

ท่า Child’s Pose

วิธีฝึก : เริ่มจากการนั่งลงบนส้นเท้าแบบตอนนั่งไหว้พระนั่นแล่ะค่ะ แล้วค่อยๆหายใจเข้า พร้อมกับชูมือขึ้นไปพนมไว้เหนือศีรษะ แล้วค่อยๆหายใจออกพร้อมๆกับค่อยๆ ก้มตัวลงแตะพื้น โดยเหยียดตัวให้มือแตะพื้นให้ไกลที่สุด หลังจากนั้นเรามักจะใช้เวลาช่วงนี้หายใจเข้าออก 3-5 รอบ

ท่า Bridge Pose

วิธีฝึก : เริ่มจากนอนหงายราบลงกับพื้น กำหนดลมหายใจเข้าออก ให้จิตของคุณจดจ่ออยู่กับส่วนที่คุณต้องการผ่อนคลาย จากนั้นชันเข่าขึ้นแล้วแยกเท้าให้อยู่แนวเดียวกับสะโพกของคุณ วางแขนไว้แนบกับลำตัว ค่อย ๆ ยกสะโพกขึ้นสูงจนก้นกบมาอยู่แนวเดียวกับหัวเข่าของคุณ ส่วนหน้าอกให้อยู่เหนือไหล่ โดยที่เท้าทั้งสองข้างสามารถขยับเข้าหาตัวคุณได้เล็กน้อย ในกรณีที่ยกตัวขึ้นแล้ว รู้สึกไม่ถนัด หรือไม่ผ่อนคลาย ให้หายใจเข้าและหายใจออกตามปกติเพื่อให้ปอดได้ขยายตัว เมื่อรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็วางตัวลงราบกับพื้นเช่นเดิม

ท่า Cat&Cow Stretching

เริ่มต้น ตั้งท่า เป็น Table Top เปรียบเสมือน โต๊ะสี่ขา ข้อมือ อยู่แนวเดียวกันกับหัวไหล่ และ วางเข่าทั้ง 2 ข้างให้กางเท่ากับสะโพก หายใจเข้า แอ่นหลังล่าง หลังกลาง และหลังบน แอ่นอก เงยคางขึ้น เป็น Cow Pose หายใจออก กดคางชิดอก โก่งหลังบนให้สูง เหมือนแมวโกรธ เป็น Cat Pose ทำติดต่อกัน 5 รอบ เพื่อให้กล้ามเนื้อเรามีพัฒนาการที่ค่อยๆ ยืด ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ

ลองฝึกเป็นประจำนอกจากจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว รับรองว่าช่วยเพิ่มระดับการเล่นโยคะได้มากขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอน