JasonMyFitness

Slide Pad อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ช่วยในการเบิร์นไขมันและแคลอรี่ที่รวดเร็วกว่าการออกกำลังกายแบบปกติ แถมยังช่วยปั้นกล้ามเนื้อให้หุ่นฟิตเฟิร์มมากขึ้นด้วยท่าต่อไปนี้

ท่า Mountain Climber

  • เริ่มด้วยท่าเริ่มในการวิดพื้น ให้ลงน้ำหนักที่มือและนิ้วโป้งทั้งสองข้าง ยืดเข่าและสะโพกให้ตรง งอเข่าทำ 90 องศากับสะโพก
  • เหยียดขาข้างที่งอออกกลับไปในท่าเตรียมวิดพื้น แล้วสลับงอเข่าอีกข้างทำมุม 90 องศากับสะโพก ทำขาทั้งสองข้างสลับกันเป็นเวลาเซ็ทละ 20-30 วินาที

ท่า Arm Slide Push-Up

  • เริ่มจากการทำท่างอเข่าให้ได้มุม 90 องศา แล้วเอามือทั้ง 2 ข้างวางบนสไลด์แพดยืดแขนด้านซ้ายไปข้างหน้า
  • หลังจากนั้นสลับดึงกลับสลับข้าง ทั้งหมด 3 เซ็ท โดยทำครั้งละ 15 ครั้งต่อเซ็ท

ท่า Single Leg Valslide Curl

  • เริ่มจากการนอนหงาย แขนแนบลำตัว หลังจากนั้นให้ยกตัวตั้งเข่าขึ้นโดยให้ขาทั้ง 2 ข้างเหยียบบนสไลด์แพด
  • หลังจากนั้นให้สไลด์ขาซ้ายยืดออกมา ทำสลับกับด้านขวา ทั้งหมด 3 เซ็ท โดยทำครั้งละ 15 ครั้งต่อเซ็ท

ท่า Upside Down Snow Angle

  • เริ่มจากการตั้งท่าคล้ายท่าแพลงก์ โดยให้ขาทั้ง 2 ข้างเหยียบบนสไลด์แพด ขาชิดกัน
  • หลังจากนั้นให้แยกขาออก เกร็งหน้าท้อง ทำทั้งหมด 3 เซ็ท โดยทำครั้งละ 15 ครั้งต่อเซ็ท

ท่า Knee Tuck

  • เริ่มด้วยการตั้งท่าคล้ายกับการวิดพื้น แขนขาตึง โดยให้ขาทั้ง 2 ข้างเหยียบบนสไลด์แพด
  • หลังจากนั้นให้สไลด์ขาทั้ง 2 ข้างขึ้นไปให้เกือบชิดแขน เกร็งหน้าท้อง ทำทั้งหมด 3 เซ็ท โดยทำครั้งละ 15 ครั้งต่อเซ็ท